MINH PHÚC ĐẶT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG TRONG CUỘC HỌP TỔNG KẾT THÁNG TƯ 2021

MINH PHÚC ĐẶT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG TRONG CUỘC HỌP TỔNG KẾT THÁNG TƯ 2021

1Sáng 02-05-2021, tại Hà Nội, Minh Phúc Group đã tổ chức thành công cuộc họp tổng kết . Cuộc họp đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung quan trọng, trong đó xác định mục tiêu phát triển thị trường và công nghệ được đặt nên hàng đầu.Yếu tố quyết định của doanh nghiệp là sự tin yêu của khách hàng và sự lỗ lực của tất cả các thành viên của Minh Phúc ông Trần Trọng Sang khẳng định.

Đại dịch covid đang hoành hành nhưng toàn thể cán bộ và nhân viên của Minh Phúc luôn lỗ lực hết mình hoành thành công việc được giao. Để ghi nhận công sức của phòng ban kinh doanh, CTHĐQT ông Trần Trọng Sang đã thưởng cho tất cả nhân viên của bộ phận Ban kinh doanh một phần thưởng là Kiềm Hồi Sinh trị giá 880.00đ. 

 

 

Trong cuộc họp GDĐH ông Trần Bình cũng phát biểu về những khuyết điểm và đưa ra hướng phát triển thị trưởng mới trong thời gian sắp tới. Đánh giá mức hiệu quả của các thị trường tạo nên sự ganh đua trong kinh doanh của các thị trường để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Các nhãn hàng của công ty được bộ phận pháp lý là ông Phùng Long làm trưởng ban đã khẳng định về giấy tờ pháp lý đã hoàn thành xong, các nhãn hiệu của công ty đã được bảo hộ ( nhận diện thương hiệu). Biển bảng của các siêu thị, đại lý được làm theo đúng quy chuẩn đã đăng ký với cơ quan nhà nước.

Cuối cuộc họp là lời tổng kết và lời chúc tốt đẹp của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  dành cho tất cả cán bộ và nhân viên có mặt tại cuộc họp.